накрытие

  • 101gaubimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Salvė (papliūpa), kurioje vieni sviediniai sprogo už taikinio, o kiti – prieš taikinį. Gaubimas laikomas normaliu, kai vidurinė trajektorija sutampa su taikinio naikinamojo ploto centru. atitikmenys: angl.… …

    Artilerijos terminų žodynas

  • 102straddle — gaubimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Salvė (papliūpa), kurioje vieni sviediniai sprogo už taikinio, o kiti – prieš taikinį. Gaubimas laikomas normaliu, kai vidurinė trajektorija sutampa su taikinio naikinamojo ploto centru. atitikmenys:… …

    Artilerijos terminų žodynas